Technický dozor

Technický dozor investora kontroluje a přejímá práci ve všech fázích stavebního procesu. Konzultacemi a přímou kontrolou pozitivně ovlivňuje průběh stavby. Vytváří symetrii odborných znalostí mezi investorem a dodavateli. Je zárukou a ochranou investice při výstavbě nemovitosti.