PROFIL SPOLEČNOSTI


V rámci naší činnosti zajišťujeme komplexní služby v oboru pozemních staveb pro Příbram, Prahu a Středočeský kraj. Poskytujeme profesionální služby, kterých může využít každý, kdo plánuje výstavbu nebo rekonstrukci své stávající nebo budoucí nemovitosti. Poskytnutou odbornost zaručuje dlouholetá praxe v oblasti realizace staveb a autorizace v oboru Pozemní stavby.


900+ mil Kč

v investicích na projektech našich klientů 

20+ let

praxe v oboru  

Nabízíme služby:

 • Technický dozor
 • Stavební dozor
 • Projektová činnost
 • Rozpočty staveb
 • Termovize
 • Inženýring a poradenství
 • Koordinátor BOZP na staveništi
 • Organizace výběrových řízení na dodavatele stavebních prací
 • Přejímky bytů či domů od developerů
 • Zastupování investora v celé fázi projektu od samotného záměru až po kolaudaci a předání do užívání
 • Technické zhodnocení Vámi kupované nemovitosti a stanovení, či návrh případných nutných oprav

Ing. Jiří Mach  autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru Pozemní stavby

 • 2004: Ing. - Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce
 • 2009: autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru Pozemní stavby
 • 2015: absolvování odborného školení TERMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA BUDOV
 • 2016: odborná způsobilost k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • 2022: odborná způsobilost k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - opětovné vykonání zkoušky